bir fuar organize etmek

  1. Fiil to organize a fair