bir konuyu ayrıntılarıyla incelemek

  1. Fiil to exhaust a subject