bir müzakereye katılmak

  1. Fiil to participate in a discussion
  2. Fiil to take part in a discussion