birşeyi kontrol etmek

  1. Fiil to check on something
to keep under Fiil
to ride hard on sth Fiil
to keep check on sth Fiil
to force back something Fiil