birinin cenazesine katılmak

  1. Fiil to attend sb's funeral
to attend sb's funeral Fiil