birinin yerini almak

  1. Fiil to take sb's place
to take sb's place (at a duty) Fiil