1. acı çürük: elma, üzüm vb. meyvelerde mantarların sebep olduğu, meyveyiı çürüten bir hastalık