black alder


  1. winterberry ile ayni anlama gelir. kış defnesi
    (Ilex verticillata): K. Amerikada yetişir.
  2. karadefne
    (Alnus glutinosa): Avrupada yetişir; yaprakları yapışkan, kabuğu koyu kurşunî renktedir.