black bindweed

  1. kara asma
    (Tamus communis): kırmızı böğürtlene benzer meyve veren tırmanıcı bitki.
  2. kara sarmaşık
    (Polygonum Convolvulus): tırmanıcı yabani ot.