1. İsim kara yumru: bilhassa erik ve kiraz ağaçlarının dallarında siyah yumrular şeklinde görülen ve
    Dibotryon
    morbosa denilen mantarların sebep olduğu bitki hastalığı.