(a) tehditle alınan para, (b) gözdağı, şantaj, para koparmak için yapılan tehdit. Hukuk
(eskiden) İskoç hududundaki haydutlara soygun ve yağma yapmamaları için ödenen para.
şantaj yapmak, tehdit ederek para koparmak, bir çıkar temini içın tehdit emek/gözdağı vermek.
bir iş yapmaya zorlamak/tehdit etmek.
to blackmail someone into doing sth.: birisini bir şey yapmaya zorlamak.