1. kara leke: sebze ve meyveleri karartıp çürüten bir hastalık.
    Guignardia bidwellii mantarları veya

    Xanthomonas campestris bakterileri sebep olur.