1. İsim sonsuz, mutluluk/bahtiyarlık/saadet, büyük sevinç/kıvanç.
  2. İsim, İlahiyat cennetin vereceği mutluluk.
  3. İsim cennet.
    the road to eternal bliss: cennetin yolu, sonsuz mutluluğa götüren yol.
  4. İsim büyük sevinç ve mutluluk veren şey. 5
    blissful: mutlu, mes'ut, bahtiyar.
mutluluk noktası İsim
tüketicinin mallardan ya da malların karışımından en çok tatmin olduğu ve bu karışımdaki ya da miktardaki
her hangi bir değişikliği tüketiciye daha az
pazarlama kuramında