blow apart something

  1. Fiil birşeyi çürütmek
  2. Fiil birşeyin yanlış olduğunu kanıtlamak
birşeyi patlatmak Fiil
birşeyi patlatarak yok etmek Fiil
birşeyi havaya uçurmak Fiil