blow apart something

  1. Verb birşeyi çürütmek
  2. Verb birşeyin yanlış olduğunu kanıtlamak
birşeyi patlatmak Verb
birşeyi patlatarak yok etmek Verb
birşeyi havaya uçurmak Verb