blow one's mind

  1. (uyuşturucu madde vb. ile) aklını/idrakini bozmak, sapıttırmak, (b) aşırı zevk vermek veya almak, mest
    etmek/olmak, kendinden geç(ir)mek.
  2. (a) esrar etkisiyle kendinden geçmek, (b) deli etmek, şaşkına çevirmek.