kelle sayımı (kitlesel işten çıkarmalarda , çıkarılacak insan sayısı