1. abartılı
  2. şişirilmiş sözcüklerle konuşma
  3. samimiyetsiz
  4. ağdalı
tumturaklı konuşma