1. İsim (a) gelişen/yükselen/ilerleyen (kimse/şey), (b) hızla gelişen bir şehre veya bölgeye yerleşen kimse.
  2. İsim tam gelişmiş/iri erkek kanguru.
doğum oranının yüksek olduğu bir dönemde doğmuş kişi
Oklahoma (takma ad). İsim