1. Fiil en aşağı düzeyde bulunmak
  2. Fiil yeniden yükselmeden önce en aşağı düzeye inmek
  3. Fiil dibe vurmak
altüst etmek, başarısızlığa/akamete uğratmak.
Her refusal has knocked the bottom out of my plans.
bir davayı her yönden çürütmek Fiil
fiyatlar en düşük düzeye indi