1. bowler ile ayni anlama gelir. melon şapka. get one's bowler hat: askerlikten ayrılarak
    sivil elbiseyi giymek. give someone his bowler hat: birisini askerlikten ayırmak.