1. İsim, Matematik köşeli parantez
 2. Denizcilik paraçol
 3. destek, dayanak.
 4. konsol, dirsek, kol, kenet, kelepçe.
 5. alttan destekli raf.
 6. köşeli ayraç/parantez
  [ ] .
  round brackets: ayraç, parantez
  ( ) .
  place between
  brackets: ayraç içine almak.
  remove the brackets: ayraçları açmak/kaldırmak.
 7. (vergi için) sınıf, gelire göre ayırım, bu şekilde ayrılmış gruplardan herbiri.
  low income bracket: az gelirliler sınıfı.
 8. (a) böleç: belli bir özelliğe ilişkin çeşitli seçenek ya da değerleri birbirinden ayıran sınır ya da
  ayırıcı değer, (b) toplumsal grup/sınıf.
  He is from a different social bracket: Farklı bir toplumsal gruptandır.
 9. (topçulukta) hedefin ileri ve gerisine düşen mermiler arasındaki uzaklık.
 10. alttan desteklemek, destek veya dirsekle tutturmak.
 11. ayraç/parantez içine almak.
 12. bir tutmak, eş tutmak, bir gruba/sınıfa sokmak, gruplandırmak, sınıflandırmak.
  The problems seemed
  easier after they were bracketed into groups: Problemler, sınıflandırıldıktan sonra daha kolay gözüktü.
 13. (topçulukta) hedefi makas içine almak, hedef uzaklığını belirlemek için hedefin ilerisine ve gerisine ateş etmek.
yaş grubu
yaş dilimi
paraçol
köşeli parantez
köşebent demiri
dirsek
marşpiye
maliyet dilimleri İsim
yüksek gelir dilimi
parantez içinde
gelir dilimi grubu
gelir grubu
gelir vergisi dilimi
lamba ayağı
düşük vergi dilimi
düşük gelir dilimi
orta gelir dilimi
fiyat dilimi
birini daha yüksek bir vergi dilimine koymak Fiil
maaş dilimi
maaş grubu
sosyal sınıf
köşeli parantez:
[ veya
].
şaft braketi
vergi dilimi
vergi baremi
yüksek tabaka
yüksek gelir dilimi
maaş katsayısı
ücret dilimi
duvar konsolu
raf saati, rafa konulacak şekilde yapılmış saat.
daha yüksek vergi dilimlerine girme
(US) enflasyona karşılık gelir seviyesi yükseldiğinde
(mobilya) konsol ayak. İsim
bayrak
kıl testere: eğri şekiller oymaya mahsus ince testere. İsim
açılır kapanır iskemle
liste başında birlikte bulunmak Fiil
bir sözcüğü parantez içine almak Fiil
yüksek gelirli halk
orta gelirli sınıf