brain child

  1. İsim fikrî eser, buluş, icat, kafa mahsulü, şahsî fikir.
fikrî eser, buluş, icat, kafa mahsulü, şahsî fikir. İsim
fikrî eser, buluş, icat, kafa mahsulü, şahsî fikir. İsim