breach of contractual obligations

sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği için dava etmek Fiil