breach of warranty

ayıp davası İsim
teminatın ihlâli yüzünden iptal
(US) teminatın ihlali yüzünden iptal
herhangi bir sebepten ötürü gerekli yetkisi yoksa
bir acente kendisine yetki veren kişi adına ve onun için üçüncü bir şahısla sözleşme yaptığında
üçüncü şahıs tarafından vekâlete yetkili olmadığı gerekçesiyle aleyhinde dava açılabilir
zımni olarak bunu yapmaya yetkili olduğunu ifade etmektedir
bir sözleşmenin önemi olmayan yükümlülüklerini yerine getirmeme