bread earner bread winner

  1. kendisinin ve onun eline bakanların geçimini temin eden kimse