bridge circuit


  1. bridge ile ayni anlama gelir. ölçü köprüsü, köprü.
    Wheatstone bridge, Warley bridge, Maxwell bridge, etc.