bring forward a pupil

  1. Fiil bir öğrenciye iltimas geçmek
  2. Fiil bir öğrenciyi kayırmak
  3. Fiil iltimas geçmek
  4. Fiil öğrenciye iltimas geçmek