bring forward a pupil

  1. Verb bir öğrenciye iltimas geçmek
  2. Verb bir öğrenciyi kayırmak
  3. Verb iltimas geçmek
  4. Verb öğrenciye iltimas geçmek