bring someone onto something

  1. Fiil birini bir konuya getirmek
  2. Fiil birini birşey bahsine getirmek
  3. Fiil birine birşeyden bahsetme fırsatı vermek