brought forward

ileriye nakledilen bakiye
nakl-i yekûn
kârın nakli yekunu
eski hesaptan nakledilen bakiye
önceki yıllardan gelen zarar
nakledilen yekûn