1. İsim ahbap, arkadaş (çoğunlukla hitapta kullanılır).
  2. İsim kardeş(im), arkadaş(ım): adı bilinmeyen bir erkeğe hitap edilirken kullanılan deyim.
ikişerli yüzme: çiftlerden biri öbürünün güvenliğinden sorumludur. İsim
yardımlaşma sistemi: çiftlerden birinin öbürüne yardımla görevli olduğu sistem. İsim