budgetary control

  1. bütçenin denetlenmesi
  2. bütçe kontrolü
  3. bütçe denetimi
  4. gerçek gelir ve giderlerle bütçelenmiş gelir ve giderlerin ayrıntılı bir biçimde karşılaştırıldığı denetim sistemi
  5. bütçe kontrolu