1. İsim anaforcu, beleşçi, asalak, parazit, başkalarının sırtından geçinen kimse.
  2. İsim uyuşturucu madde almanın fena sonucu.
  3. İsim nahoş sonuç veren şey.