bummer

  1. Noun anaforcu, beleşçi, asalak, parazit, başkalarının sırtından geçinen kimse.
  2. Noun uyuşturucu madde almanın fena sonucu.
  3. Noun nahoş sonuç veren şey.