1. İsim çörek.
  2. İsim saç topuzu.
    She wears her hair in a bun = bunn: Saçlarını topuz yapıyor.
  3. İsim sarhoşluk.
hotoz
topuz
haçlı çörek: üzerine haç şeklinde tatlı sürülmüş bir nevi çörek. İsim
(mizah) çocuk beklemek, gebe/hâmile olmak.
ne yardan ne serden geçmek Fiil
bir koyundan iki post çıkarmak Fiil
(argo) çay partisi
this and that
to keep a copy of a letter Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Sıkıntı, darlık

Dip, kök; temel, esas