1. İsim süpürge çalısı
    (Hypericum prolificum) : sarı çiçek açan kalımlı bitki.