business assets

  1. İsim işletmenin aktifleri
  2. işletmenin mal varlığı
şirket mal varlığının saptanması
işletmenin aktifi İsim