business interests

  1. İsim iş çıkarları
  2. İsim iş dünyasının çıkarları
bir şirket menfaatine yabancı memlekete gitmek Fiil
şirket menfaatine yabancı memlekete gitmek Fiil