business is business

  1. dostluk başka, alışveriş başka! (Herşeyden önce iş. Ticaret başta gelir).
    Their creed has always been
    that business is business.
işler kesat
Seni ilgilendirmez. Cümle
Seni alakadar etmez. Cümle
işler düzeliyor