business prognosis

  1. iş konjonktürü
  2. ticaretin nasıl gelişeceği
  3. ticaret nasıl gelişeceği