business year

geçen mali yıldan devir
mali yılı kapatmak Fiil
hesap yılının kapanması
cari hesap yılı
geçen mali yıl
12 aylık normal hesap devresi
mali yıl kârı