1. Fiil birdenbire yaprak ve çiçek açmak.
    June is busting out all over.
  2. Fiil kaçmak, firar etmek.
    He busted out of prison.
  3. Fiil birdenbire başlamak, koparmak.
    They bust out out laughing: Kahkahayı kopardılar.