butyl alcohol

  1. İsim bütil alkol, C4H9OH: bütandan elde edilen tutuşabilir dört sıvı alkol eşizinden
    biri. Organik sentezlerde ve eritici olarak kullanılır.