1. (a) toptan almak, stok yapmak, depo/istif etmek, (b) artırmada kendi malını satınalmak, malını geri almak,
    (c)
    buy into olarak da söylenir.
    argo (bir şirketin) hisselerini satınalmak.
    They tried to buy into the gas company.
geri satın almak Fiil
bir dükkândan ilk kez alışveriş yapmak Fiil
toptan satın almak Fiil
tek parti halinde satın almak Fiil
toptan satın almak Fiil
toptan satın almak Fiil
toptan satın almak Fiil
malı görmeden satınalmak, körükörüne alışveriş yapmak.
malı görmeden satın almak Fiil