buy pig in a poke

malı görmeden satınalmak, körükörüne alışveriş yapmak.