caisson disease

  1. İsim tünel hastalığı: basınç altındaki sualtı odacığından birdenbire normal hava basıncına geçildiği takdirde
    kan ve dokularda husule gelen azot kabarcıklarının sebep olduğu sinir ağrısı ve kötürümlük şeklinde beliren ve bazen vahim sonuçlar doğuran hastalık.
    decompression sickness, bends, tunnel disease ile ayni anlama gelir.