1. (a) geri çağırmak.
  He was about to leave when his secretary called him back. (b) tekrar uğramak/ziyaret
  etmek.
  The salesman will call back later. (c) karşılık vermek, cevaben telefonla aramak, sonra telefon etmek.
  I'll call you back: Sana sonra telefon ederim. (d)
  call back to someone: dönüp birini çağırmak, bağırarak birine cevap vermek.
  I called back: “Don't forget!”
geri çağırma: bir kusurun düzeltilmesi için bir seri otomobilin vb. geri çağırılması. İsim
bir şeyi hatırlamaya çalışmak Fiil