call in question

  1. Fiil bir şeyi kuşku konusu yapmak
  2. Fiil itirazda bulunmak
  3. Fiil kabul etmemek
  4. Fiil bir şeyi şüphe konusu yapmak
bir şeye itiraz etmek Fiil
birinin ifadesinden kuşkulanmak Fiil