1. meydana/ortaya koymak, getirmek, çıkarmak.
    call into being/existence: yaratmak.
    The space age
    has called into existence a whole new body of scientific and technical words: Uzay çağı birçok yeni bilimsel ve teknik sözcüklerin yaratılmasına yol açtı.
    call into play: ortaya koymak, harcamak.
    call into play all one's powers: bütün gücünü harcamak.
var etmek Fiil
oluşturmak Fiil
var kılmak Fiil
soru işareti uyandırmak Fiil
sorgulamak Fiil
şüphe uyandırmak Fiil
bir yeri ziyaret etmek Fiil
birşeyi tartışmalı hale getirmek Fiil
yaratmak, vücut vermek.